Navigace

Obsah

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Vydání územního plánu Žeretice zde v pdf

Přílohy:

Územní plán Žeretice - textová část
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

 

Zpráva o uplatňování 2022 (216.11 kB)