Navigace

Obsah

Zpět

EKO-KOM, informace o třídění odpadu

V roce 2018 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 20,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 316 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 879 010 tun CO2 ekvivalentu.

Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2018, kterých jste dosáhli ve vašem městě, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.


Děkujeme Vám i vašim občanům za dlouholetou spolupráci.

Informace o třídění odpadu v naší obci je ke stažení ZDE.

Vyvěšeno: 14. 6. 2019

Datum sejmutí: 30. 6. 2019

Zpět