Navigace

Obsah

Zpět

rozpočtový výhled 2019-2023

Rozpočtový výhled pro obec Žeretice v tis. Kč    
  2019 2020 2021 2022 2023
           
Daňové příjmy 4229 4133 4200 4300 4400
Nedaňové příjmy 350 285 300 320 330
Přijaté transfery 55 68 68 68 68
dotace vodovod          
Příjmy celkem 4634 4486 4568 4688 4798
           
Běžné vydaje 2800 5097 2800 2800 2800
Kapitalové výdaje 300 800 300 300 300
           
Výdaje celkem 3100 5897 3100 3100 3100
           
Saldo příjmů a výdajů 1534 -1411 1468 1588 1698
           
Zůstatek na BÚ k 31.12 11529 10118 11586 13174 14872
Fond KB k 31.12 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7
           
           
           
Rok 2020 - rozpočet je deficitní,rozdíl bude pokryt z přebytku hospodaření z let minulých   

Vyvěšeno: 2. 1. 2020

Datum sejmutí: 1. 1. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět