Navigace

Obsah

Zpět

Zasedání ZO č.2

Oznámení

Oznamujeme občanům, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, že se v pátek 29.05.2018 koná veřejná schůze obecního zastupitelstva v Obecní hospodě od 18:00, opatření kvůli COVIT-19 bude připraveno.

Program:

1) Zahájení

2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

3) Volba návrhové komise, kontroly zápisu a zapisovatele

4  Schválení dohod o pracovní činnosti  pro zastupitele 

5) Představení RO č.1 a č.2

6) Projednání účetní závěrky a závěrečného účtu obce

7) projektová dokumentace rozšíření vodovodu, žádost o dotace

8) projednání výměny části oken škola+ kabiny

9)Vyhláška o  posunutí nočního klidu

10)projednání darovací smlouvy na pozemky pod silnici Žeretice-Volanice

11) elektronická hřbitovní kniha+mapové podklady

12) smluva na svoz bioodpadu
13) projednání prodeje pozemku 106/2

14) projednání pronájmu pozemku 238/1

15) projednání fin. příspěvku na Automatický defibrilátor

16) nově vzniklé záležitosti

 

 

 

Vyvěšeno: 19. 5. 2020

Datum sejmutí: 29. 5. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět