Menu
Obec Žeretice
ObecŽeretice

Registr oznámení podle zák.č.159/2006 Sb.

Registr oznámení veřejných funkcionářů

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o:

 • činnostech - § 9 (jiné vykonávané činnosti),
 • majetku - § 10 (majetku nabytém v průběhu výkonu funkce),
 • příjmech, darech a závazcích - § 11.

Veřejnými funkcionáři jsou:

 • starosta obce, místostarosta obce a členové rady obce a kraje, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Registr oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je starosta obce.

Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo bezplatně nahlížet do registru v písemné nebo elektronické podobě. O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením osoby, která nahlížela do registru, předmětu dotazu a data a času poskytnutí informace.

Kontakt: Ing. Miloš Laloušek, starosta.

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově OÚ Žeretice, Žeretice 111. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele.

Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán. Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení občanského průkazu) na OÚ v kanceláři starosty. Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým podpisem. Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 48 hodin od prvního přístupu do registru. Přihlášení do registru v elektronické podobě lze provést zde: Vstup do registru.

Přestupky

(1)  Přestupku se dopustí veřejný funkcionář, který

 • a) nepodal oznámení o osobním zájmu podle § 8,       
 • b) nedodržel lhůtu k podání prohlášení podle § 9 až  12 a nepodal jej ani v dodatečné lhůtě,
 • c) uvedl zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje v prohlášení podle § 9 až 11 a § 12 odst.  2,
 • d) vykonával funkci nebo činnost, kterou tento zákon stanoví jako neslučitelnou s výkonem funkce veřejného funkcionáře.

(2)  Přestupku se dopustí fyzická osoba, která

 • a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst.  7,
 • b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst.  3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
 • c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst.  4.

Za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
jasno 27 °C 15 °C
pátek 19. 7. jasno 30/16 °C
sobota 20. 7. slabý déšť 33/18 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 26/16 °C

nahoru